TITLE
หน้าแรก แท็ก ที่เที่ยว

แท็ก: ที่เที่ยว

• ดอยอ่างขาง เป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง ตั้งอยู่บนเทือกเขาตะนาวศรี ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงจากระดับน้ำทะ 1,400 เมตร และมียอดดอยสูงถึง 1,928 เมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ที่มีความสวยงามทางธรรมชาติ ขุนเขา ลมหนาวและพรรณไม้เมืองหนาว นานาชนิด • ดอยอินทนนท์ ถ้าพูดถึงจังหวัดเชียงใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ที่สวยงามทางธรรมชาติที่ขึ้นนชื่อและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่ง ก็คืออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ • พระธาตุดอยสุเทพ เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีมะแม เป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่และล้านนานไทยมาเป็นเวลานาน รวมทั้งเป็น สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ที่ขึ้นชื่อ จนมีคำกล่าวว่า "หากมาเชียงใหม่ ไม่ได้ขึ้นดอยสุเทพ ก็เหมือนกับว่ามาไม่ถึงเชียงใหม่" • ห้วยน้ำดัง อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอแม่แตง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ที่ขึ้นชื่อในเรื่องชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า • ดอยหลวงเชียงดาว เป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ สูงถึง 2275 เมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ที่สวยงามด้วยธรรมชาติในรูปแบบกึ่งผจญภัย เดินป่า ปีนเขา...