• ดอยอ่างขาง เป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง ตั้งอยู่บนเทือกเขาตะนาวศรี ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงจากระดับน้ำทะ 1,400 เมตร และมียอดดอยสูงถึง 1,928 เมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ที่มีความสวยงามทางธรรมชาติ ขุนเขา ลมหนาวและพรรณไม้เมืองหนาว นานาชนิด

• ดอยอินทนนท์ ถ้าพูดถึงจังหวัดเชียงใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ที่สวยงามทางธรรมชาติที่ขึ้นนชื่อและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่ง ก็คืออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
• พระธาตุดอยสุเทพ เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีมะแม เป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่และล้านนานไทยมาเป็นเวลานาน รวมทั้งเป็น สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ที่ขึ้นชื่อ จนมีคำกล่าวว่า “หากมาเชียงใหม่ ไม่ได้ขึ้นดอยสุเทพ ก็เหมือนกับว่ามาไม่ถึงเชียงใหม่”
• ห้วยน้ำดัง อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอแม่แตง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ที่ขึ้นชื่อในเรื่องชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า
• ดอยหลวงเชียงดาว เป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ สูงถึง 2275 เมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ที่สวยงามด้วยธรรมชาติในรูปแบบกึ่งผจญภัย เดินป่า ปีนเขา เพราะการเดินทางสู่เขาสูงแห่งนี้ค่อนข้างลำบาก
• สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ที่ใครๆก็รู้จัก เพราะเจ้าหลินปิง หลินฮุ่ยและช่วงช่วง หมีแพนด้าที่กลายเป็นดารานำเมืองเชียงใหม่ไปแล้ว
• เวียงกุมกาม สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่แนวประวัติศาสตร์และโบราณคดี เวียงกุมกามสร้างขึ้นในสมัยพญามังราย หลังจากพญามังรายยึดเวียงหริภุญชัยได้แล้วและทรงประสงค์จะสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่แทนที่เวียงหริภุญไชย
• โครงการหลวงวัดจันทร์ สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ที่เหมาะสำหรับคนรักธรรมชาติ ชมป่าสนธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและสัมผัสวิถีชีวิตชาวกระเหรี่ยง…
• พระธาตุจอมทอง ตั้งอยู่บนเนินสูงที่เรียกว่า “ดอยจอมทอง” อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พระธาตุจอมทองอยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางใต้ประมาณ 58 กิโลเมตร พระธาตุจอมทองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ที่มีความสวยงามและเป็นสิริมงคลเพราะเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีชวด (ปีหนู)
• ออบหลวง อุทยานแห่งชาติออบหลวง สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ที่มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด และอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ด้วยระบบนิเวศทุกประการ ออบหลวง เป็นช่องเขาที่ลำธารไหลผ่าน คำว่าออบเป็นภาษาเหนือแปลว่าช่องแคบที่มีน้ำไหลผ่าน
• สวนพฤษศาสตร์สิริกิติ์ สวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ที่มีขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวมพันธ์ไม้ไทยเพื่อการอนุรักษ์ ขยายพันธ์ ศึกษาวิจัยและให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพอันมีค่าของประเทศ รวมทั้งทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการการศึกษาและทัศนนิเวศน์ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน โดนทั้งให้ความรู้ ความเพลิดเพลินและความสดชื่นสวยงาม

เชียงใหม่-ฮอด
• โรงพยาบาลบรรเทาทุกข์โบราณภาคเหนือ เลขที่ 78/1 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา มูลนิธิหมอชีวกโกมารภัจจ์ ให้บริการตรวจรักษาโรคทุกชนิดตามหลักวิชาการแพทย์แผนโบราณ ใช้ยาสมุนไพร ยาแผนโบราณ การอบไอยาสมุนไพร และนวดไทยบำบัด นอกจากนั้นยังมีการอบรมสอนการแพทย์แผนโบราณสาขาเภสัชกรรม สาขาเวชกรรม และการนวดไทยพื้นฐานให้ผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เปิดทำการทุกวัน ยกเว้นวันพระ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โทร. 0 5327 5085
• อุทยานแห่งชาติออบขาน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 484 ตารางกิโลเมตร หรือ 302,500 ไร่ครอบคลุมพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ สะเมิง หางดง แม่วาง และสันป่าตอง ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาหินปูนและหินอัคนี ประกอบด้วยป่าประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ดิบเขา สนเขา ดิบแล้ง เบญจพรรณ และ เต็งรัง เป็นต้นกำเนิดน้ำแม่วาง น้ำแม่วิน และน้ำแม่ขาน และที่นี่เป็นแหล่งที่พบเอื้องมณีไตรรงค์แห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งจะบานในช่วงเดือนมกราคม
สถานที่น่าสนใจในอุทยานฯ ได้แก่
ออบขาน มีลักษณะคล้ายออบหลวง เป็นช่องหน้าผาชันแต่มีขนาดเล็กกว่าสูงประมาณ 30 เมตรซึ่งมีแม่น้ำแม่ขานไหลผ่านกลาง และมีลักษณะเว้าแหว่งเป็นรูปทรงต่าง ๆซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของกระแสน้ำ
การเดินทาง จากเมืองเชียงใหม่ ใช้ถนนเลียบคลองชลประทาน ทางหลวงหมายเลข 121 เป็นทางลาดยาง ไปทางอำเภอหางดงประมาณ 15 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาตามถนน รพช. สายน้ำแพร่-ออบขานไปอีก 10 กิโลเมตร(เป็นทางลาดยาง สลับทางลูกรังมีความชันและโค้ง) ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติออบขาน จากนั้นเดินต่อไปอีกประมาณ 450 เมตร จะถึงออบขาน
• ห้วยหญ้าไซ มีระดับน้ำค่อนข้างตื้น เหมาะสำหรับลงเล่นน้ำ บริเวณริมฝั่งมีหญ้าไซขึ้นปกคลุมเขียวขจีและออกดอกสวยงาม ถัดจากห้วยหญ้าไซไปเพียง 500 เมตร มีผาเตี้ย ๆ เรียกว่า ผาตูบ ลักษณะเป็นชะง่อนหินใหญ่ที่ถูกสายน้ำกัดเซาะจนมีรูปร่างแปลกตาน่าชม ห้วยหญ้าไซอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 1 กิโลเมตร
สถานที่น่าสนใจอื่น ๆ เช่น ห้วยโป่งที่อยู่ห่างจากที่ทำการไปประมาณ 2 กิโลเมตร สามารถลงเล่นน้ำได้ ผาลาย น้ำตกขุนป๋วย น้ำตกแม่เตียน ถ้ำดอยโตน น้ำพุร้อนแม่โต๋ น้ำตกมรกต น้ำตกแม่มูด น้ำตกขุนวิน น้ำตกแม่วาง และ ถ้ำตั๊กแตน และมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่จัดไว้เหมาะสำหรับพาเด็กนักเรียนมาเข้าค่ายธรรมชาติ
ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก มีจุดพักแรม และ บ้านพักบริการแต่ต้องติดล่วงหน้าที่ อุทยานแห่งชาติออบขาน ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 หรือ ศูนย์ประสานงานอุทยานแห่งขาติกลุ่มนครพิงค์ สำนักงานป่าไม้เขตเชียงใหม่ โทร. 0 5381 8348 มีร้านค้าสวัสดิการให้บริการระหว่างเวลา 08.00-18.00 น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here